תקציר מציאת משוואת המעגל על פי המשיק

עמ׳ 98 - דוגמה ב׳