תקציר עמ' 95 - ת. 28

פתרון תרגיל בנושא המצב ההדדי של ישר ומעגל