תקציר המצב ההדדי של ישר ומעגל

משוואת הנורמל למעגל בנקודה שעליו, המצב ההדדי של ישר ומעגל