תקציר עמ' 94 - ת. 20

מציאת זוית בין משיקים למעגל ואת נקודת חיתוכם