תקציר עמ' 94 - ת. 13

מציאת משוואת משיק למעגל בנקודה שעליו