תקציר משוואת המשיק למעגל כללי בנקודה שעליו

המקרה הכללי, עמ׳ 91 - דוגמה ג׳