תקציר משוואת המשיק למעגל קנוני בנקודה שעליו

משוואת המשיק למעגל קנוני, עמ׳ 90 - דוגמה ב׳