תקציר עמ' 88 - ת. 9

מציאת תחום ערכים בהם משוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל, נקודה בודדת או את הקבוצה הריקה