תקציר עמ' 84 - ת. 41

פתרון תרגיל עם מציאת פרמטר בנושא משוואת המעגל