תקציר עמ' 83 - ת. 34

מציאת משוואת מעגל שמרכזו נתון וחוסם דלתון