תקציר עמ' 82 - ת. 21

מציאת משוואת מעגל החוסם משולש