תקציר עמ' 81 - ת. 16

מציאת משוואת מעגל שרדיוסו נתון