תקציר מציאת משוואת מעגל שמרכזו נתון וחותך מיתר מישר נתון

עמ׳ 80 - דוגמה ה׳