שתי דרכים למציאת משוואת מעגל החוסם משולש שקודקודיו נתונים, עמ׳ 79 - דוגמה ד׳