תקציר מציאת משוואת המעגל שמרכזו על ישר נתון

עמ׳ 78 - דוגמה ג׳