תקציר עמ' 76 - ת. 15

פתרון תרגיל הכולל הוכחות הנדסיות באמצעות גיאומטריה אנליטית