תקציר עמ׳ 75 - דוגמה ג׳

דוגמה הכוללת הוכחה בשיטות של גיאומטריה אנליטית ומקבילית