תקציר עמ׳ 74 - דוגמה ב׳

דוגמה הכוללת הוכחה בשיטות של גיאומטריה אנליטית ומשולש שווה שוקיים