תקציר עמ׳ 72 - ת. 18

מציאת קודקודיו של טרפז שווה שוקיים