תקציר עמ׳ 71 - ת. 13

מציאת משוואר ישר המחלק משולש לשני חלקים שווים