תקציר מציאת קודקוד ע פי שטח המשולש

עמ' 67 - דוגמה ב'