תקציר שטח משולש על פי קודקודיו

פתרון דוגמה לחישוב שטח משולש על פי קודקודיו, עמ' 66 - דוגמה א'