תקציר עמ׳ 65 - ת. 33

פתרון תרגיל מתקדם בנושא המרחק בין נקודה לישר