תקציר עמ' 59 - דוגמה ה'

מציאת משוואת ישר שמרחקו מנקודה מסוימת ידוע ועובר דרך נקודה נתונה