מציאת משוואת ישר שמרחקו מנקודה מסוימת ידוע ועובר דרך נקודה נתונה