מציאת מרכז מעגל חסום במשולש בעזרת המרחק בין נקודה לישר