תקציר עמ׳ 63 - ת. 16

מציאת מרכז מעגל חסום במשולש בעזרת המרחק בין נקודה לישר