תקציר עמ' 58 - דוגמה ד'

מציאת מרכז מעגל חסום במשולש בעזרת המרחק בין נקודה לישר