תקציר עמ' 58 - דוגמה ג'

מציאת נקודה הנמצאת במרחקים נתונים מצלעות משולש