תקציר המרחק בין נקודה לישר

הנוסחה למציאת מרחק נקודה מישר, עמ׳ 56 - דוגמה א׳