תקציר עמ׳ 54 - ת. 12

פתרון תרגיל בנושא המרחק בין שני ישרים מקבילים המשלב צורות הנדסיות (מקבילית)