תקציר משוואת המקביל האמצעי

מציאת משוואת ישר המקביל לשני ישרים מקבילים ונמצא במרחקים שווים מהם