תקציר קביעת הסימן למרחק בין שני ישרים מקבילים

עמ' 52 - דוגמה ב'