תקציר המרחק בין שני ישרים מקבילים

הנוסחה למרחק בין שני ישרים מקבילים, עמ' 51 - דוגמה א'