תקציר עמ׳ 49 - ת. 25

מציאת משוואות הצלעות של משולש שווה שוקיים