תקציר עמ׳ 48 - ת. 16

מציאת קודקודים וגובה במשולש בעזרת שימוש בניצבות של ישרים