תקציר ניצבות של ישרים

מציאת משוואת גובה במשולש, עמ' 46 - דוגמה א'