תקציר עמ׳ 44 - ת. 12

פתרון תרגיל המשלב מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות שעליו וצורות הנדסיות