מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה שעליו בשילוב צורות הנדסיות