תקציר עמ׳ 40 - ת. 12

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה שעליו בשילוב צורות הנדסיות