תקציר משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה שעליו

מציאת משוואת ישר מקביל לישר נתון ועובר בנקודה נתונה, עמ' 39 - דוגמה