תקציר משולשים - חיתוך של ישרים

מציאת קודקודי משולש בהסתמך על תכונת מפגש התיכונים, עמ' 36 - דוגמה ג'