תקציר עמ׳ 37 - ת. 13

מציאת ערכי פרמטר על פי מצב הדדי נתון של שני ישרים