תקציר חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים

המצב ההדדי של שני ישרים, קביעת המצב ההדדי על פי שיפועי הישרים, הקשר בין מספר הפתרונות של מערכת פונקציות למצב ההדדי בין הישרים, עמ' 35 - דוגמה א'