תקציר עמ׳ 32 - ת. 20

פתרון בעיה עם משוואת הישר, מציאת קודקודי משולש