תקציר עמ׳ 32 - ת. 8

מציאת שיפוע של ישר שהזוית שיוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x נתונה