תקציר עמ' 30  -  דוגמה ב'

דוגמה לפתרון בעיה עם משוואת הישר