תכונות השיפוע m, תכונת המקדם החופשי b, ישר המאונך לציר ה-x, עמ. 29 - דוגמה א׳