תקציר עמ׳ 24 - ת. 21

תרגיל מסכם בנושא חלוקת קטע ביחס נתון