תקציר עמ׳ 22 - ת. 8

מציאת נקודת מפגש תיכונים במשולש, חלוקת קטע ביחס נתון