תקציר מציאת יחס על פי קצות הקטע ונקודת החלוקה

עמ' 21 - דוגמה ב'