תקציר עמ׳ 19 - ת. 14

תרגיל בנושא מציאת אמצע קטע הכולל מציאת פרמטר