תקציר הגדרה לפי כלל נסיגה

הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה, עמ' 173 - דוגמאות א' - ב'